เปรียบเทียบความสิ้นเปลืองระหว่างน้ำมันและแก๊ส

เปรียบเทียบความสิ้นเปลืองระหว่างรถที่ใช้น้ำมันกับรถที่เติมแก๊ส

คุณรู้หรือไม่ว่าน้ำมันกับแก๊สที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์แตกต่างกันอย่างไร?  บทความนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ท่านเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ โดยทำการเปรียบเทียบระหว่าง CNG(NGV) / LPG /  น้ำมัน

ด้วยราคาน้ำมันที่เป็นพลังงานหลักของรถยนต์มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่มีทีท่าว่าจะลดลง จึงก่อให้เกิดพลังงานทางเลือก โดยใช้ก๊าซ CNG, NGV และ LPG เกิดขึ้น  เมื่อมีทางเลือกมากขึ้น ก็ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าพลังงานแต่ละประเภทนั้นดีแตกต่างกันอย่างไร และแบบไหนที่ประหยัดมากที่สุด

น้ำมัน

เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งพลังงานอื่น น้ำมันถือว่ามีราคาแพงที่สุด แต่ก็เป็นพลังงานมาตรฐานที่ใช้ในรถยนต์ทั่วโลก น้ำมันนั้นให้กำลังขับเคลื่อนสูง และใช้ง่านง่าย ปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

LPG

LPG หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ปกติมักใช้ในครัวเรือน เพื่อการหุงต้ม และมีราคาถูกกว่าน้ำมัน   โดยปกติแล้วก๊าซ LPG จะไม่มีกลิ่น ดังนั้นผู้ผลิตจึงได้เติมกลิ่นเข้าไป ทำให้เมื่อเกิดการรั่วจะได้รู้และป้องกันได้ทัน  ข้อเสียของก๊าซ LPG คือ ถ้าหากก๊าซรั่วออกมา จะลอยตัวอยู่บริเวณรอบๆ ไม่ลอยขึ้นไปบนอากาศ หากติดไฟอาจจะทำให้เกิดการระเบิดได้

CNG(NGV)

มีส่วนประกอบของก๊าซมีเทน ทำให้มีน้ำหนักมากและมีแรงดันสูง ไม่นิยมนำมาใช้ในครัวเรือนเพราะมีแรงดันสูง อาจะเป็นอันตรายได้ง่าย หากเกิดการรั่ว ก๊าซจะระเหยขึ้นไปบนอากาศ ถ้าติดไฟก็สามารถระเบิดได้เช่นกัน

เมื่อเปรียบเทียบ NGV กับ LPG ที่น้ำหนักเท่ากัน LPG จะจุได้เยอะกว่า และแรงดันน้อยกว่า ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ NGV ไม่สามารถนำมาใช้ในครัวเรือนได้แรงดันและน้ำหนักที่มากนั่นเอง เพราะอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของแก๊สง่ายกว่า LPG นั่นเอง

ข้อเปรียบเทียบการใช้ก๊าซ NGV กับก๊าซ LPG และน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อเปรียบเทียบ

NGV

LPG

น้ำมันเบนชิน

น้ำมันดีเซล

สถานะ

เป็นก๊าซ

เป็นก๊าซและจะเก็บในรูปของเหลว
ที่ความดัน 7 บาร์

เป็นของเหลว

เป็นของเหลว

ความหนาแน่น

เบากว่าอากาศจึงไม่มีการ
สะสมเมื่อเกิดการรั่วไหล

หนักกว่าอากาศจึงเกิดการสะสม
ซึ่งเป็นอันตราย

หนักกว่าอากาศ

หนักกว่าอากาศ

ขีดจำกัดการติดไฟ (Flammability limit, % by Vol.)

5 -15%

2.0 – 9.5 %

1.4 – 7.6 %

0.6 – 7.5 %

อุณหภูมิติดไฟ (Auto lgnition Temperature)

650°c

481°c

275°c

250°c

อย่างไรก็ตามราคา NGV จะขายสูงสุดได้ไม่เกิน 50 % ของราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ แล้ว

NGV จะมีราคาจำหน่ายถูกกว่าประมาณ 80 %

ตารางเปรียบเทียบ – การใช้แก๊ส LPG และ NGV ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง (3,000 กม./เดือน)

น้ำมันเบนซิน 95

แก๊ส LPG

แก๊ส NGV

ระยะการใช้งานต่อเดือน

3,000.00

กม./เดือน

3,000.00

กม./เดือน

3,000.00

กม./เดือน
ราคาเชื้อเพลิง

25.00

บาท/ลิตร

9.20

บาท/ลิตร

8.50

บาท/ลิตร
อัตราการสิ้นเปลือง

12.50

กม./ลิตร

12.50

กม./ลิตร

10.00

กม./ลิตร
ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร

2.00

บาท/กม.

0.74

บาท/กม.

0.85

บาท/กม.
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

6,000.00

บาท/เดือน

2,208.00

บาท/เดือน

2,550.00

บาท/เดือน
ประหยัดค่าเชื้อเพลิงต่อเดือน

3,792.00

บาท/เดือน

3,450.00

บาท/เดือน
ราคาชุดอุปกรณ์

40,000.00

บาท/ชุด

60,000.00

บาท/ชุด
ระยะเวลาคืนทุน

10.5485232

เดือน

17.39

เดือน

น้ำมันเบนซิน 91

แก๊ส LPG

แก๊ส NGV

ระยะการใช้งานต่อเดือน

3,000.00

กม./เดือน

3,000.00

กม./เดือน

3,000.00

กม./เดือน
ราคาเชื้อเพลิง

24.50

บาท/ลิตร

9.20

บาท/ลิตร

8.50

บาท/ลิตร
อัตราการสิ้นเปลือง

12.50

กม./ลิตร

12.50

กม./ลิตร

10.00

กม./ลิตร
ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร

1.96

บาท/กม.

0.74

บาท/กม.

0.85

บาท/กม.
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

5,880.00

บาท/เดือน

2,208.00

บาท/เดือน

2,550.00

บาท/เดือน
ประหยัดค่าเชื้อเพลิงต่อเดือน

3,672.00

บาท/เดือน

3,330.00

บาท/เดือน
ราคาชุดอุปกรณ์

40,000.00

บาท/ชุด

60,000.00

บาท/ชุด
ระยะเวลาคืนทุน

10.89

เดือน

18.02

เดือน

 

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร = ค่าใช้จ่ายต่อเดือน / ระยะเวลาการใช้งานต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน = ระยะเวลาการใช้ต่อเดือน / อัตราการสิ้นเปลือง

 

ก่อนท่านจะตัดสินใจเลือกใช้แหล่งพลังงานแบบไหนก็ตาม ต้องคำนึงถึงความพร้อมด้วย เพราะต้องเสียค่าติดตั้งอุปกรณ์อีกพอสมควร และจำเป็นต้องมีปั๊มประเภทนั้นใกล้บ้านท่านด้วย เพื่อความสะดวกสบาย

 

บทความนี้เขียนขึ้นโดยทีมงาน LPG TECH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s